1
Změny v chování ryb

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Stanovení Diagnóza

2
Ryby jsou klidné,
ale zrychleně dýchají

Ryby se otírají
o předměty v nádrži

NO2 je na
hranici snášenlivosti.
Nízký obsah O2.

Počáteční fáze
onemocnění
žáber
.

Nitrit –Test AQUAR,

Parazitologické vyšetření žáber.

3
Ryby vyplouvají
k hladině a lapají po vzduchu

Zdržují se
u zdroje kyslíku

Vysoká koncentrace 
dusitanů, amoniaku.
 Nedostatek kyslíku, 
prudký pokles
tlaku vzduchu

Invaze parazitů
na žábrách – daktylogyróza,
sanguinikolóza

infekční vodnatelnost

Nitrit –Test ,

AM – test AQUAR,
SERA,JBL

Parazitologické vyšetření

4

Ryby vyskakují z vody
(únikovým způsobem)

Pohyby ryb jsou
nekoordinované
a rychlými pohyby
vzhůru se snaží uniknout
z prostředí.

Otravy,
pH je vyšší než
8,5.

Záněty střev.

Poleptání žaber,
parazitózy žaber

pH-test 4,0-9,5 AQUAR

Parazitologické vyšetření
žáber

5

Náhlý úhyn všech ryb (některých věkových nebo velikostních skupin ryb)

Ryby se snaží
uniknout z prostředí

Otrava: 
1.Amoniakem NH3 
2.Dusitany NO2 nad
3 mg/l,
3.CO2–při
předávkování.
4.Toxickými kovy (Cu,Zn)

Otrava zkaženou
potravou,
intoxikace plísněmi

Nitrit –Test, AM – test. 
Cu-test, 
CO2- Test 
AQUAR, 
SERA, JBL.
6

Poruchy v pohybu ryb

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Stanovení Diagnóza

7

Krouživé, Vrávoravé Poskakovací Křečovité

Nekoordinované
pohyby ryb 

Lentosporóza, Ichtyofonóza

Onemocnění plynového
měchýře

Otravy toxickými
látkami–
Zn,Cu,Pb …org.látkami. 

Parazitologické
vyšetření žaber.

Chemický rozbor vody.

8

Ryby nejsou schopny pohybu

Ryby stojí na
místě, na dně
a předmětech, ryby jsou
apatické,

Pokročilá puchýřnatost

Parazitologické vyšetření

9

Ryby stojí mdle u výtoku z filtru

Ryby jsou u hladiny
v rozích,
u výtoku z filtru apod.

Silné zaplísnění žaber,
plísňová nákaza žaber.

Těžké zažívací poruchy,
infekční vodnatelnost,

onemocnění zkyselé vody

Parazitologické vyšetření

10

Pohyb ryb je trhavý
a často stojí hlavou šikmo vzhůru

Ryby jsou zpočátku
neklidné, lekavé
a později pomalé,
apatické, snadno se dají
odlovit síťkou.

Trypanosoma,

Cryptobia, Sanguinicola,
Ichthyosporidium,

Mycobakterium

Sporozoa

Parazitologické 
vyšetření krve 
a orgánů ryb
11

Ryby se otírají o předměty a jsou neklidné

Ploutve ryb jsou
stažené až
slepené–
šedavé povlaky na
kůži

Invaze protozoóz:
Ichthyobodo,
Trichodina,
Chilodonella

Bakteriální nákazy,
plísňová onemocnění

Parazitologické vyšetření

12

Změny na kůži a ploutvích ryb

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Stanovení Diagnóza

13

Bělavě modré zakalení kůže –opalizující v bočním dopadajícím světle.

Ryby jsou neklidné,
vyhledávají předměty
v nádrži a snaží
se otěrem zbavit
parazitů.
Ploutve jsou stažené
nebo slepené

Invaze protozoóz (prvoků):
Obrněnky-Piscinoodinium
pillularis,
Costia, Ichthyobodo,
Chilodonella, Trichodina, Tetrahymena.

Invaze červů rodu:
Gyrodactylus spp.

Onemocnění z kyselé
vody

Parazitologické vyšetření

14

Bělabé tečky velikosti krupice na kůži a ploutvích ryb. Tečky jsou viditelné pouhým okem.

 

Ryby jsou neklidné,
vyhledávají předměty
v nádrži
a snaží se otěrem
o předměty
v nádrži zbavit parazitů.

Invaze protozoóz (prvoků)
rodu:
Ichthyophthirius multifiliis -
cysty
(kožovec rybí),
u slaných vod Cryptocarion spp.

Napadení zelenými 
řasami

Parazitologické vyšetření

15

Bělavé útvary, velikosti až krystalového cukru, na kůži a ploutvích ryb. Útvary jsou viditelné pouhým okem.

Ryby jsou neklidné,
vyhledávají předměty
v nádrži
a snaží otěrem zbavit
parazitů.

Invaze: Glochidií (Anodonta, Unio)

Parazitologické vyšetření

16

Vatovité útvary na menších či větších plochách povrchu kůže nebo ploutví ryb.

Vlákna jsou hustě
u sebe, je jich
velký počet
a vytvářejí téměř
trychtýřovitý

Plísně rodu:
Saprolegnia, Achlya.

Primární napadení
bakteriemi.

Parazitologické vyšetření

17

Vatovité útvary složené z jednotlivých jemných vláken, které vystupuje zpod šupin ryb.

Vlákna vlají jednotlivě.

Napadení míst bakteriemi
rodu:Flectibacter, Bičíkovci rodu:
Spironucleus.

Parazitologické vyšetření

18

Červi přes 1 mm dlouzí
na kůži

Pijavkovitost, napadení
hlísticemi

Parazitologické vyšetření

19

Bělaví až průhlední
paraziti tvaru čočky
dlouzí až několik
milimetrů.

Viditelní zřetelně 
pod lupou

Kapřivci-
Argulóza

Parazitologické vyšetření

20

Kráterovité dirky v oblasti
hlavy a postranní čáry
z nichž vystupuje nekrotizující
tkáň v podobě nitek
resp. červíků
.

Invaze bičíkovců rodu
Spironucleus, Hexamita,

Ichthyosporidium.

Parazitologické vyšetření

21

Pevná tmavá zbujení
větších rozměrů

Nádory

Parazitologické vyšetření

22

Celý povrch pokožky je zarudlý

Roztřepané ploutve

Nevhodné pH – kyselost je
příliš nízká

Bakteriální infekce.

pH-test 4,0-9,5 AQUAR

Parazitologické vyšetření

23

Hnědošedé uzlíčky viditelné
pod lupou

Našedlé záklay kůže–
povrchové, plošné,
místní zákaly.

Invaze:Piscinoodinium pillularis
– slaná voda–
Amyloodinim spp.

Parazitologické vyšetření

24

Černé, několik milimetrů
velké skvrny

Metacerkárie motolic.

Parazitologické vyšetření

25

Na povrchu těla vlají či vystupují průsvitné, různě dlouhé váčky (ovisaky) s drobounkými
vajíčky

Cizopasní korýši,

Lernaea, Ergasilus

Parazitologické vyšetření

26

Bublinky pod kůží

Bublinky po 
vytažení ryb 
z vody praskají

Onemocnění z
nadbytku kyslíku, přesyceneí vody
plyny CO2.

Parazitologické vyšetření

27

Změny na ocasní ploutvi

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Diagnóza

28

Zčernání ocasní
kůže

Lentosporóza

Parazitologické vyšetření

29

Změny na rypáku a rtech

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Diagnóza

30

Rypák a rty ryb jsou bělavé

Bělavé fleky 
na rypáku 
a rtech-živorodé 
druhy, lavně gupky.

Flexibacter columnaris

Parazitologické vyšetření.

31

Změny ve vybarvení ryb

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Stanovení Diagnóza

32

Zčervenání kůže

Plošné skvrny,
bez znatelných 
okrajů
Onemocnění
z kyselé vody

pH-test 4,0-9,5 AQUAR
–Mikroskopické vyšetření.

33

Vybarvení ryb je trvale bledé

Příliš nízká nebo
vysoká teplota,
nevhodné pH,
 nebo alkalita vody,
právě napuštěná voda
s obsahem kyslíku
ve stavu zrodu–
chlorované vody
Přesvětlená nádrž,
světlé dno,
 nedostatek úkrytů.
34

Syté až černé vybarvení
ryb – jednotné vybarvení

Spironucleus, Ichthyosporidium,
Mycobakterium,

Melanosarkom

Parazitologické vyšetření

35

Vyjasnění barevného
pruhu neonek

Plistoforóza

Parazitologické vyšetření

36

Ryby mají zadní polovonu
těla tmavší

Nervové poškození
parazitologického
nebo fyziologického
původu.

Vývojový defekt

Parazitologické vyšetření

37

Změny ve svalovině ryb

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Diagnóza

38

Bělavé, šedavé,
žlutavé nebo hnědavé skvrny
ve svalovině, které
prostupují mnohdy až do
útrob ryb (neonky)

Postupné hynutí

Sporozoa-Pleistophora

Nákaza nespecifickými
bakteriemi

Parazitologické vyšetření

39

Skvrny, vředy, nekrózy
ve svalovině

Ploché,zarudlé 
skvrny různé 
velikosti 
s bělavými nebo 
tmavými okraji.
Furunkulóza, infekční
vodnatelnost,
ichtyofonóza,
sporozoonóza.
Vibrióza.
Bakteriózy:
Aeromonas spp,
Pseudomonas spp.,
Ichthyosporidióza

Parazitologické vyšetření

40

Změny na šupinách ryb

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Diagnóza

41

Zježení šupin
– místní nebo po celém těle

Flexibacter columnaris,
Infekční vodnatelnost

Otrava potravou
napadenou plísněmi

Parazitologické vyšetření

42
Nepravidelné ošupinatění
Kongenitální
anomálie
43
Černé skvrny na šupinách
Metacerkárie motolic

Parazitologické vyšetření

44

Změny na ploutvích

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Stanovení Diagnóza

45
Poškozené ploutve, ve větších kusech

Ztížený pohyb

Mechanické zranění,
infekční vodnatelnost

infekční vodnatelnost,
ichthyofonózy

Parazitologické vyšetření

46
Znetvoření ploutví, ploutve jsou zakrnělé

Anomálie

Rachitické změny

47

Roztřepené paprsky ploutví

Ztížený pohyb
Invaze protozoí,
překysličení vody
Poškození vysokou
alkalitou vody (pH)

Parazitologické vyšetření,

Kontrola - pH test 4,0-9,5.

48

Změny na oku ryb

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Stanovení Diagnóza

49

Oční čočka ryb je bělavě zakalena

Larvy motolic
Diplostomum (metacerkárie)

Parazitologické vyšetření

50

Zakalení povrchu oka:

Zákaly rohovky
Bakteriální zánět
oka,
gyrodaktyléóza.

Parazitologické vyšetření

51
Vyboulení očí exophthalmus
Otěr o předměty
v akváriu,
nekoordinované pohyby

Ichthyosporidium,
Diplostomum(metacerkárie),
infekční vodnatelnost,
tuberkulóza,

Otrava NO2,

Stanovení NO2,
Parazitologické vyšetření

52

Rozpad oka

Ichtyofonóza

Parazitologické vyšetření

53

Změny na žábrách

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Diagnóza

54

Bělomodré zakalení žaberních lístků

Ryby vyhledávají
náhradní dýchání 
u hladiny a přívodů 
vzduchu
Invaze kostií,
trichodin,
chilodonel,
daktylogyrů,
 gyrodaktylů.

Parazitologické vyšetření

55

poškozený epitel,
zvláště na konci
žaberních lístků

Ryby vyhledávají
náhradní dýchání
u hladiny 
a přívodů
 vzduchu
Poškození volným
chlorem, 
daktylogyróza,
sanguinokolóza,
plísňová
nákaza žaber
Nemoc z překyselení
vody,
Onemocnění silnými
alkáliemi

Parazitologické vyšetření;

56

Červy až 1 mm dlouzí
na konci a obvodu žaberních
lístků

Ryby vyhledávají
náhradní dýchání u hladiny
a přívodů
vzduchu

Daktylogyróza ryb

Parazitologické vyšetření

57

Tmavé peckovité útvary
v žaberní tkáni.

Ryby jsou
neklidné, otírají se
o předměty
v nádrži, vyhledávají
náhradní dýchání
u hladiny a přívodů
vzduchu.

Invaze:Glochidie mlžů

Parazitologické vyšetření

58

Vybledlost až chudokrevnost žáber

Invaze krevních
cizopasníků

Infekční vodnatelnost

Parazitologické vyšetření

59

Dutina tělní

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Diagnóza,

60

Tekutina v dutině
tělní, nafouklá tělní
dutina

Infekční vodnatelnost

Onemocnění ledvin

Parazitologické vyšetření

61

Propadlá břišní dutina

Nechutenství

Invaze parazitů tělní
dutiny rodu
Hexamita, Spironukleus.

Parazitologické vyšetření

62

Krev

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Diagnóza,

63

Chudokrevnost

Poruchy 
v koordinaci pohybů
Krevní paraziti:
infekční
vodnatelnost,
krevní paraziti,
kokcidióza,
poruchy výživy  

Parazitologické vyšetření
krve

64

Paraziti 2-4 x větší než krvinky

trypanoplazmóza,
trypanosomóza

Parazitologické vyšetření
krve

65

Motolice dlouhé až 1 mm

krevničkovitost

Parazitologické vyšetření
krve

66

Zažívací ústrojí

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Diagnóza

67

Rybám, které jsou v klidu
se vysunují z konečníku
načervenalí červi,
zvláště u živorodek.

Nechutenství

Camallanus spp.

Parazitologické vyšetření
krve
68

Jícen je ucpaný jemnými vlákny

Nechutenství

Železité bakterie

Parazitologické vyšetření
69

Zčervenání konečníku

Nechutenství,
postupné hynutí u hladiny

Záněty střev
Parazitologické vyšetření
70

Hromadění tekutiny, vypouklá břišní dutina

Nechutenství,
postupné hynutí u hladiny

Infekční vodnatelnost
Parazitologické vyšetření
71

Změny na páteři

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Diagnóza

72

Různé zkřiveniny páteře
plůdku

Nekoordinované
pohyby

Fyziologické poškození – vrozené
vady

Mechanické poškození

73

Různé zkřiveniny páteře
vzrostlých ryb

Pleistophora, sporozoa,


Camallannus spp.

Ichthyosporidium, 
Mycobacterium
Parazitologické vyšetření
 
74

Jikry plůdek

Další příznaky

Možný původce

Možný původce

Diagnóza

75

Zaplísnění jiker

Nevyvinuté jikry

Primární příčina:
Napadení jiker
bakteriemi, protozoa – tetrahymenózy atd.

Sekundární příčina:
Achylózy, saprolegniózy

Parazitologické vyšetření
76

Změny zabarvení jiker

Napadení mikroby
produkujícími barviva
Parazitologické vyšetření
77

Zaplísnění plůdku
ryb

Postupné hynutí
plůdku

Primární příčina:
Napadení
jiker bakteriemi,
protozoa–tetrahymenózy
atd.

Sekundární příčina:
Achylózy, saprolegniózy

Parazitologické vyšetření
78

Hynutí plůdku bez zjevné příčiny

Hromadný úhyn

Otrava NH3,
NO2 toxickými kovy-Zn, Cu.
Tetrahymenózy

Stanovení NO2,
NH3, Cu,
Zn -Parazitologické vyšetření

Získejte Firefox!
Ankety, návštěvní knihy, mailformy, počítadla a CHAT pro Váš web
Internetovy obchod Cybex.cz
created by M.V.studio 2005
webmaster@akvarko.info
klikněte zde!
 
               vše o mém prvním akvárku
NOVA STRANKA